Νέο Proschanie s Vizantiej. Velichko Aleksej Mikhajlovich

Автор: Величко Алексей Михайлович

Издательство: Вече, 2021 г.

Серия: История Византийских императоров

ISBN: 978-5-4484-2913-2

Страниц: 656 (Офсет) — прочитаете за 14 дней

Масса: 792 г

Размеры: 217x151x34 мм


Книга охватывает последний период существования Византийской империи, завершившийся взятием Константинополя 29 мая 1453 г. османами. Несмотря на крайне тяжелое внешнее и внутреннее положение, Византия в течение двух последних веков по-прежнему являла миру грандиозную духовную, политическую, культурную и военную силу, успешно противостоя попыткам экспансии со стороны турок и Запада.

В книге подробно раскрываются события Пятого, Шестого, Седьмого и Восьмого Крестовых походов, а также попытки организации унии с Римо-католической церковью в Лионе и Ферраро, знаменитые исихастские Соборы середины XIV столетия. В центре этого повествования находятся фигуры блистательных Византийских императоров - Феодора Ласкариса, св. Иоанна Дуки Ватаца, Михаила VIII и св. Константина Палеологов и других василевсов.

Книга рассчитана на всех интересующихся историей Византии, Церкви и Крестовых походов.

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Proschanie s Vizantiej. Velichko Aleksej Mikhajlovich

  • Κωδικός Προϊόντος: avrora 9102
  • ISBN: 9785448429132
  • 30,00€