Νέο Святитель Афанасий (Сахаров), исповедник и песнописец. Игумения Сергия (Ежикова)

Страниц: 400 стр., бумага офсетная

Размер: 21 х 13,6 х 2,3 см

Переплет: твёрдый

Гриф: 13-316-2253

ISBN: 978-5-00009-015-2

Вес: 470 г.

Тираж: 5 000 экз.

Издатель: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013 г.

Жизнеописание святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, составлено на основе обширных архивных, опубликованных и неопубликованных материалов, в том числе принадлежащих самому исповеднику Божию, проведшему в тюрьмах, лагерях и ссылках более тридцати лет жизни.


В книге рассказывается и о литургических трудах святителя, составителя Службы Всем святым, в земле Российской просиявшим, и других гимнографических текстов, автора фундаментального исследования «О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви».


По словам архимандрита Матфея (Мормыля), «подвиг преосвященного Афанасия, столпа Русской Православной Церкви, молитвенника за Русь, иерарха и ученого-литургиста, через всю свою жизнь пронесшего жертвенное служение живому Богу, можно сравнить с подвигами тезоименного ему святителя Афанасия Александрийского и таких песнописцев-исповедников, как преподобный Феофан, епископ Никейский, преподобные Иоанн Дамаскин и Феодор Студит».

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Святитель Афанасий (Сахаров), исповедник и песнописец. Игумения Сергия (Ежикова)

  • Κωδικός Προϊόντος: avrora 8609
  • ISBN: 9785000090152
  • 14,00€