Νέο -30% Russkie frazeologizmy v situaciyah. Uchebnoe posobie po russkoj frazeologii i razvitiyu rechi. N. V. Basko/V1-V2

Русские фразеологизмы в ситуациях

Учебное пособие по русской фразеологии и развитию речи

Н. В. Баско

Уровень — B2, C1

ISBN — 978-5-88337-245-1

Год издания — 2022, 4-е издание

Количество страниц — 160

Цель пособия — познакомить иностранных учащихся с наиболее употребительными фразеологическими оборотами русского языка и научить правильно их использовать.


В книге представлено свыше 280 наиболее употребительных фразеологических оборотов русского языка, объединённых по тематическому принципу. Тематика уроков определяется типичными ситуациями общения, в которых русские люди традиционно используют фразеологические обороты. Система учебных заданий нацелена на усвоение теоретического материала. Задания даются по принципу нарастающей трудности: от простых в форме теста до сложных, основанных на лингвистическом анализе художественных текстов или статей из современной прессы.


Пособие адресовано иностранным студентам и стажёрам, изучающим русский язык и литературу и владеющим языком на уровне В1, В2, а также может быть интересно и полезно для иностранных преподавателей русского языка и литературы, для иностранных переводчиков и журналистов, работающих в России.

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Russkie frazeologizmy v situaciyah. Uchebnoe posobie po russkoj frazeologii i razvitiyu rechi. N. V. Basko/V1-V2

  • Κωδικός Προϊόντος: avrora 10152
  • ISBN: 978-5-88337-245-1
  • 21,00€
  • 14,70€